Benzín do zapalovače Royce

Benzín do zapalovače Royce
Benzín do zapalovačů zn. Royce
Kód produktu:
10028
Výrobce:
Royce®
Záruka:
24 měsíců
Skladem kusů:
Původní cena:
dostupnost: Skladem Na dotaz Nejprve zvolte variantu
Parametry produktu
objem
125 ml

Royce benzín do zapalovačů

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Váš dotaz:
Vaše e-mailová adresa:
Odeslat dotaz